Ratujmy Ulicę Ojcowską!

Używając takiego tytułu staramy się przekonać mieszkańców Gdańska do pomocy w ratowaniu ulicy Ojcowskiej poprzez głosowanie na nasz projekt.

W ramach zadania wykonać należy kompletną dokumentację dotyczącą działań mających na celu uratowanie oryginalnego charakteru ulicy Ojcowskiej w Gdańsku. W szczególności dokumentacja powinna obejmować następujące zagadnienia:

– Uwspółcześnienie infrastruktury i rozwiązanie problemu zalewania ulicy Ojcowskiej oraz sąsiednich ulic podczas deszczu oraz roztopów. Na dzień dzisiejszy, ulica Ojcowska nie dysponuje kanalizacją deszczową.
– Odtworzenie unikatowego założenia urbanistycznego ulicy: doprowadzenie terenu miejskiego do stanu pozwalającego na odzyskanie charakteru, który istniał przed wojną i z którego ulica była słynna jako przykład specyficznej architektury miejskiej.

Zainteresowane osoby zachęcamy do przeczytania kompletnego wniosku, link poniżej:

Wniosek Ojcowska