Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami pocztą elektroniczną:

stowarzyszenie@ojcowska.net

lub listownie:

Stowarzyszenie Przyjaciół Ulicy Ojcowskiej

ul. Ojcowska 68

80-146 Gdańsk