Stowarzyszenie Przyjaciół Ulicy Ojcowskiej

Stowarzyszenie Przyjaciół Ulicy Ojcowskiej podjęło działalność w listopadzie 2012. W lutym 2013 zostało wpisane do rejestru KRS pod numerem 0000450134.

Stowarzyszenie zrzesza mieszkańców i przyjaciół Ulicy Ojcowskiej w Gdańsku, starej przedwojennej z najdłuższym w tym czasie wybudowanym, budynkiem.

Zgodnie ze statutem, podstawowe planowane działania Stowarzyszenia to:

  1. reprezentowanie interesów mieszkańców ulicy  Ojcowskiej  w stosunku do władz lokalnych i osób trzecich;
  2. działanie na rzecz zapewnienia komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców ulicy  Ojcowskiej;
  3. działanie na rzecz rozwoju i poprawy warunków życia mieszkańców ulicy Ojcowskiej;
  4. ochrona interesów członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców Ulicy;
  5. troska o infrastrukturę Ulicy;
  6. integracja mieszkańców Ulicy;
  7. działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Ulicy;
  8. kształtowanie właściwych postaw społecznych dzieci i młodzieży mieszkańców Ulicy.

Kontakt do stowarzyszenia:

adres: ul. Ojcowska 68, 80-146 Gdańsk

poczta elektroniczna: stowarzyszenie@ojcowska.net

web: http://www.ojcowska.net