List otwarty do Władz Miasta Gdańska

Pan Maciej Lisicki

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Szanowny Panie,

Dziękujemy za Pana dotychczasowe wsparcie w działaniach zmierzających do rewitalizacji ulicy Ojcowskiej – zapomnianej perełki architektury i społeczności międzywojnia w Gdańsku.

Chcemy przypomnieć o potrzebach naszej ulicy: gruntownej modernizacji terenów miejskich oraz rozwiązaniu problemu zalewania ulicy.

Mieszkańcy ulicy Ojcowskiej już przed wojną byli przykładem zintegrowanej społeczności lokalnej. Dziś staramy się przywrócić ten specyficzny wizerunek poprzez nasze działania:

  • założenie Stowarzyszenia Przyjaciół Ulicy Ojcowskiej
  • akcje promocyjne ulicy w mediach społecznościowych
  • inicjatywy skierowane do mieszkańców dzielnicy: Gdańskie Dni Sąsiada, Dni Wiatru, Dzień Pirata, olimpiada sportowa dla dzieci, spotkania integracyjne
  • nagrodzony drugim miejscem udział w konkursie filmów o ulicach i ich mieszkańcach „Filmujemy Gdańsk” w ramach międzynarodowego festiwalu Euroshots 2012
  • przygotowanie projektu dla głosowania budżetu obywatelskiego

Jesteśmy wskazywani jako przykład wspólnotowego działania angażującego mieszkańców Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, w projekcie „Tworzenie i rozwijanie Standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Nasz udział w Budżecie Obywatelskim Gdańska i zdobyte 1180 głosów świadczy o naszym zaangażowaniu w działaniu.

Mamy determinację w odbudowie społecznych relacji, ale też oczekujemy od miasta, jako gospodarza przestrzeni miejskiej, determinacji prowadzącej do wyremontowania ulicy Ojcowskiej. Bez wsparcia miasta remont ulicy jest niemożliwy.

Prosimy o jak najszybsze uwzględnienie naszej potrzeby w budżecie miejskim.